Share Buzani Ku Bawo on Computicket Apha u Mnu Thamsanqa ubonakalisa amandla alento kuthiwa luthando. Ukuba apho luthe lwamiliselwa khon…
Buzani Ku Bawo - Cape Town

Buzani Ku Bawo

event information

Event Type: On Stage, Drama

Apha u Mnu Thamsanqa ubonakalisa amandla alento kuthiwa luthando. Ukuba apho luthe lwamiliselwa khona akekho onokuluncothula. Sesinye sezipho esanikwa umntu. Ukuba uzama ukohlula abo bathandanayo uzifaka engozini. Ufaka nabanye abantu kulengozi kuba ulwa nesipho esivela kuThixo. Kananjalo abanye bathi basebenzise isiko ukubonakalisa umahluko wezimvo kubantu abadala nesizukulwana esitsha. Kanti ke lento ilisiko liyabola, libeyityhefu, lingasebenzi kwezinye izinto. Uthi ke wena usakuhlakaza uvumbulule okokubola kungalungi njengoko enzile u Zwilakhe kwelibali libuhlungu kangakanana.


Ticket price
R80
R80.00
Start time
19h30
Delivery Options
Print at home
Booking Opens
30 July 2018

Ticket Collection
Box office for ticket sales and collections opens 1 hour before start of show. Please collect your tickets at any Computicket store or at any Shoprite, Checkers, Checkers Hyper, House and Home or at selected OK Furniture and Usave stores. Credit cards used to make the booking must be presented when collecting the tickets.
Doors open
20 min prior
20 minutes before start of show

Duration
+- 2 h
Approximately 2 hours, no interval
Parking
Public parking is available in the vicinity of ArtscapeHIGHLIGHTED EVENTSComputicket - The ticket you can trust

Call us on 0861 915 8000 (charged at 65c per minute). Technical Support on 011 340 8000 (standard rates apply).
FIND
view